Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Mobilitate 2020/2021
  

Calendar privind mobilitatea cadrelor didactice

Calendar


  

Fisă evaluare

Fisa de autoevaluare


  

Metodologia Cadru privind Mobilitatea 

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5259./12.11.2019  


  

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 

www.isjmm.ro


  

 Ministerul Educației Naționale 

www.edu.ro

7