Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Proiect ROSE


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul tehnologic Agricol”Alexiu Berinde” Seini
Titlul subproiectului: Învață să înveți pentru a avea succes la Bacalaureat

LThA Seini ROSE

 
În temeiul ACORDULUI DE GRANT nr.470/SGL/RII, din data de 01.10.2018, încheiat între L.T.A.”Alexiu Berinde” Seini și Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al proiectelor cu Finanțare pentru acordarea unui grant finanțat din Schema de granturi pentru licee, derulată în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar- ROSE, proiect finanțat conform  Acordului de împrumut nr. 8481-RO, semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015, în scopul realizării subproiectului intitulat: ”ÎNVAȚĂ SĂ ÎNVEȚI PENTRU A AVEA SUCCES LA ȘCOALĂ ȘI LA BACALAUREAT”.
 
 
ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
 
I.1  Activitățile „Vrem să avem succes!”(ore remediale) și I.2 „Demonstrăm că suntem buni!”(activități de testare) propunem desfășurarea unor activități remediale (ore remediale la limba și literatura română, matematică, biologie, geografie, limba engleză, limba franceză,  geografie, discipline de specialitate, TIC, istorie, chimie,fizică, economie, sesiuni de invățare prin întrebări de control, chestionare/consiliere) care să-i ajute pe elevi să recupereze lacunele, să-și îmbunătățească cunoștințele necesare pentru creșterea ratei de absolvire a liceului, creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat și scăderea abandonului școlar.
          Activitățile remediale desfășurate cu elevii:
·         6 act/săpt – limba și literatura română (1 act/grupă;  1 grupă/clasă, 6 clase de liceu) = 24 act/lună
·         6 act/săpt – matematică (1 act/grupă; 1 grupă/clasă; 6 clase de liceu) =  24 act/lună
·         3 act/săptămână – lb. străină( franceză sau engleză);  (1 act/grupă, 1 grupă/clasă, 3 clase de liceu) = 12 act/lună
·         1 act/săptămână – geografie (cls. a XII-a); (1 act/grupă; 1 grupe/clasă; 1 clasă de liceu) = 4 act/lună
·         2 act/săptămână – biologie (cls. a XII-a zi și a XIII- a seral); (1 act/grupă; 1 grupe/clasă; 2 clasă de liceu) = 8 act/lună
·         4 act/lună – științe (fizică, chimie) (1 act/grupă; 1 grupă/clasă; 1 clasă de liceu)  = 4 act/lună
·         1 act/lună – TIC (cls. a XII-a); (1 act/grupă; 1 grupă/clasă; 1 clasă de liceu) =  1 act/lună
·         1 act/lună – specialitate (cls. a XII-a) = 1 act/lună 
·         2 act/lună – discipline istorie/ socio-umane (1 act/grupă; 1 grupă/clasă; 2 clase de liceu) = 2 act/lună
·         20 testări/an X 3 h = 60 testări/an X 4 ani = 240 ore
1 activitate = 1 oră
Total: 80 activități remediale/lună; 800 activități remediale/an; 800 activități remediale/4 ani = 3200 ore/activități remediale la „Vrem să avem succes!”+ 240 ore/activități de testare/consiliere/coaching ( la  „Demonstrăm că suntem buni”
 
I.3 ”Privește în viitor – decizia de azi este succesul tău de mâine!”  se va realiza prin organizarea activităților de consiliere, informare şi orientare în carieră, pentru dezvoltare durabilă prin educație pentru muncă (dezbateri, vizite tematice, vizite la agenti economici, stagii de pregatire, participare la târguri de job-uri, vizionare de spectacole). 
 
I.4 ”Pasiune și relaxare” ateliere de dezvoltare personală, activități sportive, artistice, cursuri de comunicare într-o limba straină, cursuri de prim-ajutor, cercuri educative, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltare de abilități socio-emoționale.
 
ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE
 
II.1 ”Învață să spui NU tentațiilor!”  Activități de promovare a unui stil sănătos de viaţă în cadrul ședinţelor de consiliere de grup.
 
II.2” Violența nu însemnă putere!” Activități pentru prevenirea traficului de ființe umane, asistarea psihopedagogică a persoanelor cu diferite conflictualităţi interne cauzate de relaţionările deficitare cu anturajul, familia etc.
 
II.3 ”Partea bună a internetului” această activitate își propune crearea unui web-site
educațional și elaborarea de resurse educaţionale informaţionale.
 
II.4 ”Partenerii noștri alături de noi!” în cadrul acestei activități propunem acțiuni de scriere şi implementare de microproiecte între şcolile partenere, parteneriat interșcolar (simpozioane, târg de proiecte, schimburi bilaterale, exemple de bune-practici) și comunitar (agenți economici, ONG-uri, instituții abilitate etc.).
 
II.5 Tabere tematice - (3 tabere desfășurate în vacanța de vară) în care elevii vor vizita zone turistice din NV-ul României. Scopul acestor activități este de a spori respectul de sine al elevilor, de a forma o viziune asupra modului de a petrece eficient timpul liber, de a forma deprinderi pentru un stil de viață sănătos etc. Taberele se vor desfășura pe perioada vacanței de vară, în lunile iunie-iulie.
 
III.  ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE
Pentru îmbunătățirea actului instructiv-educativ propunem dotarea școlii cu:
echipamente și software (5 laptopuri, 5 videoproiectoare, 2 imprimante
bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului (2 flipcharturi, coli de flipchart, markere, coli xerox etc.;
resurse educaționale, cărți, reviste de specialitate, publicații, alte mărfuri, materii prime și utilaje pentru atelierele de specialitate și alte bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului;
cheltuieli pentru auxiliare elevi: elevii din clasa a XII-a vor avea asigurate auxiliare pentru pregătirea examenului de bacalaureat, la disciplinele de examen (limba și literatura română, matematică, discipline de specialitate, geografie/biologie).