Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Proiect ERASMUS+


Proiect finanțat prin Programul Erasmus+

Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate în scopul educației și formării profesionale

Titlul proiectului: « Engagement des jeunes pour agir en citoyens éco-responsables en milieu rural en Roumanie comme en France »

Numărul de identificare al contractului : 2020-1-FR02-KA105-017386

Partener : Liceul Tehnologic Agricol « Alexiu Berinde”, Seini, Maramureș

Perioada : 30 septembrie 2020-29 septembrie 2022


LThA Seini ERASMUS+

   Titlul proiectului: Engagement des jeunes pour agir en citoyens éco-responsables en milieu rural en Roumanie comme en France

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+

Acțiunea cheie KA1

   Coordonator: Association Part’Ages, EPL-Agro Technopole P de Vilmorin , BAR LE DUC - France

   Partener: Liceul Tehnologic Agricol « Alexiu Berinde”, Seini

   Perioada de implementare : 30 septembrie 2020- 29 septembrie 2022

   Buget: 25648 Euro

   Grup țintă: 24 de elevi și 4 cadre didactice: 12 elevi și 2 profesori  români și 12 elevi și 2 profesori francezi

   Perioada schimbului de experiență:

                                                      9 aprilie-17 aprilie 2022: în Franța

                                                    18 aprilie-26 aprilie 2022: în România

   Descrierea proiectului

11 mai 2018-Începutul...
-în urma colaborării d-nului prof Pop Mihai Cosmin cu d-na Lydia Bloch, reprezentanta Asociației Gradinitza, o delegație franceză de la Asociația Part’Ages din cadrul liceului AgroTechnopole de Vilmorin, formată din 5 elevi și prof Maite Guillot vizitează liceul nostru, moment în care au loc primele discuții cu privire la depunerea unui proiect Erasmus+ pe tema agriculturii ecologice

Obiectivele proiectului

promovarea comunicării europeene

dezvoltarea capacității tinerilor de a se angaja în inițiative colective și europene

dobândirea de cunoștințe/abilități de protecție a mediului

dobândirea de capacități pentru producerea unei agriculturi respectuoasă cu natura și cu generațiile viitoare

conștientizarea faptului că problema agro-ecologiei și a alimentației depinde de acțiunile fiecărei persoane

colaborarea pe ideea eco-cetățeniei

Echipa de proiect

Prof Moldovan Liana-Maria-responsabil proiect/responsabil cu pregătirea elevilor la limba franceză

Prof. Pop Mihai Cosmin-responsabil activități logistice

Prof. Lazin Laura Florina-responsabil promovare și comunicare

Prof. Cosma Marioara Ileana-responsabil cu diseminarea proiectului

Prof. Kadar Ioana Gabriela-responsabil monitorizare proiect

Prof. Ardelean Delia Monica-responsabil monitorizare proiect

Prof. Ghiras-Dănuț Cornelica-responsabil evaluare proiect

Prof Moldovan Silvia Giorgiana-responsabil evaluare proiect

Prof. Costantea Dan Dumitru- Responsabil pregătire participanți: agricultură ecologică

Contabil șef Popan Adriana Dorina-responsabil financiar

Prof. Boitor Doina-membru comisia de selecție participanți

Prof. Boitor Adriana Cosmina Maria-membru comisia de selecție participanți

Rezultate scontate

Pentru elevi

Obținerea de certificate YouthPass

Dezvoltarea spiritului de echipă

Dezvoltarea acceptării reciproce, munca în echipă și gândirea practică

Dezvoltarea dorinței de implicare activă în proiecte europene/asociații etc

Dezvoltarea capacității de comunicare

Îmbunătățirea cunoștintelor legate de agricultură/ecologie/mediu

Pentru cadre didactice/instituție/alte organisme implicate

Îmbunătățirea experienței profesionale

Creșterea prestigiului liceului/localității/organismelor implicate

Dobândirea experienței în implementarea proiectelor de colaborare și cooperare europeană 

Elevi selectați pentru a participa la schimbul de experiență din cadrul Proiectului Erasmus+

« Engagement des jeunes pour agir en citoyens éco-responsables en milieu rural en Roumanie comme en France »

 

Perioada schimbului de experiență în Franța 9 aprilie-17 aprilie

Perioada schimbului de experiență în România 18 aprilie-26 aprilie

 

Nr crt

Numele și prenumele elevului

Clasa

1.     

CIUTA DANIEL

IX A

2.     

ROATIȘ SABRINA

X A

3.     

PALINCEAR ANDRA

X A

4.     

VULTUR PETRU

XI A

5.     

PAPAI PATRIK

XII A

6.     

ARDELEAN ANTONIA

X B

7.     

FETICO VICTOR

X B

8.     

MIHOLCA IOANA

X B

9.     

BOTIȘAN RAUL

XI B

10. 

CZOMPA AKOS

XI B

11. 

BUD DIANA

XI B

12. 

CODREA MIHAELA

XI B

 

Director prof Pop Mihai Cosmin

prof Moldovan Liana-Maria- coord proiect

Prof Boitor Doina-responsabil Comisia de selecție participanți

Prof Boitor Adriana-membru Comisia de selecție participan