Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Resurse materiale
  
Liceul nostru este dotat cu __ cabinete de Limba și literatura română, _ cabinet matematică, _ cabinete Limbi străine, _ cabinet medical, _ cabinet Psihologic.

Cabinete


  

 
Liceul nostru este dotat cu _ laboratoare de informatică, _ laboratoate de fizică, _ laboratoare de chimie, _ laborator de biologie.  
  

Liceu nostru beneficiază de o sală de sport, construită recent, sală ce permite datorită dotărilor desfăşurarea în bune condiţii a diferitelor activităţi sportive ( atletism, gimnastică, baschet, handbal, fotbal, tenis de masă şi şah.

Activitatea didactică este asigurată de un colectiv de trprofesori titulari cu experienţă. Aceştia reuşesc să realizeze lecţii atrăgătoare, menite să stimuleze apetitul elevilor pentru o viaţă sănătoasă şi activă.
  

Terenul de fotbal este o suprafață plană rectangulară pe care se desfășoară jocul de fotbal. Dimensiunile suprafeței de joc sunt reglementate de Federația Internațională de Fotbal. În general, terenul de fotbal este o suprafață înierbată natural, dar poate fi și o suprafață finisată cu iarbă artificială. Culoarea suprafeței de joc trebuie să fie de culoare verde.  

Teren de fotbal
Centrele de documentare si informare reprezinta centre de resurse pluridiscilinare care pun la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii locale informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio si video, CD ROM-uri, calculatoare etc.), pun în practica proiecte de animatie culturala, desfasoara activitati pedagogice, precum si activitati de formare continua pentru personalului didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar.
 

Liceul deține o cantină cu 70 de locuri.

Cantină
Liceul nostru deține __ de săli de clasă: _ pentru cliclu preșcolar, __ pentru ciclu primar, __ pentru ciclu gimnazial și __ pentru ciclu liceal.

Săli de clasă