Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” se află în oraşul Seini, localitate situată la limita judeţelor Maramureş şi Satu Mare, evidenţiată în plan economic prin rezultatele obţinute în domeniul agricol..

Istoric

Construirea  identităţii  şi  a  individualităţii  şcolii,  prin  promovarea  valorii  în formarea profesională

Misiune


 

Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde” va fi pentru învăţământul maramureşean un centru al dezvoltării şi promovării agriculturii pentru ca aceasta să redevină ramura de bază a economiei. 

Viziune


Suntem o şcoală deschisă celor care au nevoie de educaţie: copii, tineri şi adulţi, oferind şanse egale tuturor. 

Scop

Scop                                                                                                                  


În ultimii ani, România şi trecerea de la abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un proces de reformă. Având în vedere schimbările situaţiei economice din o economie centralizată la o economie de piaţă, este important ca şcolile să îşi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică. Planificarea la nivel regional şi local capătă din ce în ce mai multă amploare, în timp ce şcolile dobândesc un grad tot mai mare de autonomie. Dacă vor exista aceleaşi tendinţe ca în alte părţi ale UE, aşteptările clienţilor vor creşte. Acest lucru poate genera o creştere a competiţiei între furnizorii de formare profesională (atât publici, cât şi privaţi).

Fiecare şcoală deţine un rol distinct în cadrul planului general pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune şi trebuie să înţeleagă foarte clar modul în care rolul său strategic îl completează pe cel al altor şcoli din zonă şi în ce fel acesta diferă de cel al altor şcoli şi de asemenea trebuie să contribuie pentru a asigura egalitatea şanselor indiferent de vârstă, sex, etnie, deficienţe sau situaţia socio-economică a elevilor sau de situarea geografică a acestora.
Scopul  vizat de Liceul Tehnologic Agricol  “Alexiu Berinde”  este de a pregăti personal calificat în domeniul agricol şi economic pentru judeţele Maramureş şi Satu Mare la standardele solicitate de Uniunea Europeană. Şcoala îşi propune de asemenea să ofere tinerilor oraşului Seini şi localităţilor limitrofe, precum şi judeţului Maramureş, calificări în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, şanse egale de educaţie, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.Suntem o şcoală deschisă celor care au nevoie de educaţie: copii, tineri şi adulţi, oferind şanse egale tuturor. Promovăm identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăţi în continuă schimbare. Educăm şi formăm profesional specialişti capabili să contribuie la creşterea nivelului de trai prin rentabilizarea agriculturii în acord cu programele de dezvoltare locală şi regională.
Astfel ne propunem ca şcoala noastră să devină :,,O şcoală pentru dezvoltare durabilă.,,